Hardware a software

Velká cesta do nitra počítače

Zde naleznete ke stažení lekce první části metodických materiálů Hello Ruby pro školy.
Na dalších průběžně pracujeme. Budou přibývat v průběhu školního roku 2022/23.

0

Jak pracovat s metodikami Hello Ruby pro školy

1

Děti poznají pomocí práce s tabulkou Ruby a její kamarády a přečtou si příběh z knihy

2

Děti sestaví tělo papírového notebooku a pojmenují různá elektronická zařízení

3

Děti poznají základní počítačové komponenty a vlepí je do svého papírového notebooku

4

Děti pojmenují různé typy senzorů a popíší paralelu s lidským smyslovým vnímáním

5

Děti pracují s binárkou a převádí jednotky bit a bajt. V doplňujícím materiálu pracují s pixely

6

Děti vyjmenují nejvyužívanější operační systémy a pracují s prvky uživatelského rozhraní

Budeme moc rádi, pokud nám dáte na lekce zpětnou vazbu. K tomu slouží tento připomínkovací dotazník.

Koncepce metodik

Lekce vycházejí ze všech tří knižních dílů a zdrojů na helloruby.com. Jsou koncipované pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ. Pokryjí většinu výstupů RVP. Každá obsahuje informační zdroje pro učitele, E-U-R (evokativní část, uvědomění a reflexi) a pracovní listy pro tisk. Výše naleznete ke stažení lekce z první části (Hardware a software, která vychází z knihy Velká cesta do nitra počítače). Další budou následovat v průběhu školního roku 2022/23. Máte-li zájem být upozorněni, že jsou k dispozici, vyplňte formulář. Ozveme se Vám.

Lekce jsou (a budou) zdarma. Slouží pouze k nekomerčnímu využití ve vzdělávacích institucích.

Na metodice nyní pracujeme. Vzniká z velké části na bázi dobrovolnictví. Velmi si vážíme přístupu autorky Hello Ruby Lindy Liukas, která dala vřelé svolení pro neplacené využití na českých školách. Materiály vznikají v rámci licence CC BY-NC-SA.

Zájem vyjádřilo 0 základních škol 🙂 díky!

Knihy

V Čechách knihy vydalo nakladatelství Dynastie a jsou doplňkem k metodice. Můžete je koupit buď samostatně:

— Výprava do internetu,
— Velká cesta do nitra počítače,
— Dobrodružné programování,

nebo v balíčku tří knih s pracovním sešitem.

Máte-li další otázky? Rádi je zodpovíme 🙂

ahoj @ helloruby-pro-skoly.cz

Kontakty

Ohledně metodiky kontaktujte:
Eva Nečasová
ahoj@helloruby-pro-skoly.cz
777 570 836


Ohledně knih kontaktujte:
Anna Brzáková (nakl. Dynastie)
anna@dynastie.cz
603 411 253

Hello Ruby

Hello Ruby
Linda Liukas (oficiální stránka)

tucnak

Všechny vznikající metodiky podléhají licenci CC BY-NC-SA.

Hello Ruby 2022 🍪 K analýze návštěvnosti používáme sušenky 🍪 a nemáme rádi lišty.