Kdo za tím stojí

Hello Ruby vymyslela a vytvořila finská autorka Linda Liukas v roce 2014. V roce 2017 vyšla díky nakladatelství Dynastie první kniha v češtině.

Na českém trhu jsou dostupné čtyři knihy Hello Ruby. Knihy a další materiály, které Linda nabízí na webu, nadchly v roce 2022 Evu Nečasovou, která z nich vytvořila 21 lekcí a otestovala je v kroužku na pražské ZŠ Vitae.

Po skončení kroužku Eva sebrala odvahu a oslovila Lindu s dotazem, zda-li by je mohla nabídnout českým učitelům, aby je mohli zdarma využít ve svých hodinách. A Linda nadšeně souhlasila!

Lekce v té době ale spíš než plány vyučovacích bloků připomínaly nesouvislé poznámky. A tak Eva oslovila docenta Cyrila Broma z MFF UK, který spolu Annou Drobnou (a dalšími) spoluvytvářeli vzdělávací materiály pro Datovou Lhotu.

Nyní ve svém volném čase pracují na přípravě rozšířených metodik ve struktuře E-U-R, které obsahují zdroje pro učitele a pracovní listy.

Eva Nečasová

Designerka a zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem. Miluje děti a svých několik prací.

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Působí na MFF UK. Dlouhodobě zkoumá a vyvíjí výukové počítačové hry a výukové animace. Věnuje se didaktice informatiky pro základní školy, spolupracoval s ČT Déčko na seriálu Datová Lhota.

Mgr. Anna Drobná

V rámci doktorského studia se na PedF a MFF Univerzity Karlovy zajímá o informatiku na 1. stupni ZŠ. Podílela se na tvorbě výukových materiálů k seriálu České televize Datová Lhota.

Rádi zodpovíme vaše otázky 🙂

eva@aidetem.cz

Kontakty

Ohledně metodiky kontaktujte:
Eva Nečasová
ahoj@helloruby-pro-skoly.cz
777 570 836


Ohledně knih kontaktujte:
Anna Brzáková (nakl. Dynastie)
anna@dynastie.cz
603 411 253

Hello Ruby

Hello Ruby
Linda Liukas (oficiální stránka)

tucnak

Všechny vznikající metodiky podléhají licenci CC BY-NC-SA.

Hello Ruby 2023 🍪 K analýze návštěvnosti používáme sušenky 🍪 a nemáme rádi lišty.